2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

ANCILE Sp. z o.o.

UL. ŚW. MIKOŁAJA 56/57, POK. 307

50-127, WROCŁAW

TEL: 71 339 39 00

TEL: 505 754 010

E-MAIL: BIURO@ANCILE.PL

 

Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

 

 

  1. pl
  2. ru

Tarcza Twojego Biznesu

Kompleksowa obsługa

księgowo-podatkowa

 

obsługujemy również

w języku rosyjskim i angielskim

 

Zapraszamy do współpracy!

Umów  wizytę

Obowiązek dokonywania płatności na dwa odrębne rachunki

 

Spit payment czyli Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP) zakłada rozdzielnie płatności za nabyty towar lub usługę na dwa odrębne rachunki – rachunek bankowy dostawcy oraz rachunek VAT.

 

Przedsiębiorca, który będzie objęty obowiązkowym MPP musi posiadać rachunek firmowy w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Tylko takie rachunki posiadają wydzielony rachunek VAT.

 

Podmioty zagraniczne rozliczające za pomocą przelewów bankowych transakcje podlegające opodatkowaniu VAT w Polsce zobowiązane zostaną do otwarcia rachunku bankowego w Polsce. Jednocześnie dla takich podmiotów wprowadzona zostanie procedura tzw. systemu rekompensat kosztów związanych z obowiązkiem posiadania polskiego rachunku rozliczeniowego oraz rachunku VAT.

 

Nowy załącznik 15 do ustawy o VAT, usuniecie mechanizmu odwrotnego obciążenia w transakcjach powyżej 15 tys. zł.

 

Powyższa nowelizacja wprowadza obowiązek stosowania MPP przez przedsiębiorców dokonujących transakcji wskazanych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Obligatoryjna forma MPP będzie stosowana także w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, które dotychczas objęte były reżimem odwrotnego obciążenia.

 

Obowiązek stosowania MPP w stosunku do transakcji o wartości powyżej 15 tys. zł.

 

Obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności zostaną objęte faktury, których wartość brutto będzie przekraczać 15.000 zł (lub jej równowartość) dokumentujące transakcje, których przedmiotem będą towary lub usługi wymienione w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

 

Sprzedawca/usługodawca będzie zobowiązany do oznaczenia faktury wyrazami: „mechanizm podzielonej płatności”.

 

Przedsiębiorcy powinni być czujni w sytuacjach, gdy mają zawarte umowy ze swoimi kontrahentami, które przekraczają kwotę 15.000 zł, ale realizowane są partiami.

 

Zbiorcze płatności

 

W sytuacji zastosowania zbiorczych płatności komunikat przelewu musi obejmować wszystkie faktury wystawione w danym okresie od jednego dostawcy i zawierać całą kwotę VAT wykazanego na tych fakturach. Okres ten nie może być krótszy niż jeden dzień i nie dłuższy niż miesiąc.

 

Obowiązkowe zastosowanie split payment wystąpi, gdy łącznie spełnione zostaną warunki:

 

- obowiązek podatkowy, dostawa towarów lub świadczenie usług oraz data wystawienia faktury przypada po 31 października 2019 roku,

- wartość brutto transakcji wynosi powyżej 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty,

- co najmniej jedna pozycja z faktury zawarta została w załączniku 15 znowelizowanej ustawy o VAT,

- sprzedawca oraz odbiorca są podatnikami (transakcja B2B, niezależnie czy nabywcą jest podatnik VAT czynny czy zwolniony).

 

Jeśli rozliczenie nastąpi w formie kompensaty, obowiązkowy split payment nie będzie miał zastosowania (art. 108a ust. 1d ustawy o VAT). Tak więc jeśli faktura sprzedaży rozliczana jest kompensatą, nie ma obowiązku dodawania adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”.

 

Sankcji za brak realizacji Mechanizmu Podzielonej Płatności, brak zamieszczenia przez wystawcę na fakturze specjalnego oznaczenia:

 

- Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku VAT wykazanego na fakturze – w przypadku dokonania przez nabywcę płatności z pominięciem obowiązkowego MPP oraz w przypadku nieumieszczenia w treści faktury informacji o podleganiu transakcji pod reżim obowiązkowego MPP.

- Brak możliwości zaliczenia do KUP - w tej części, w jakiej płatność została dokonana z pominięciem obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności.

- Kara grzywny do 720 stawek dziennych (od 225 zł do 21.600.000 zł) - w przypadku dokonania przez nabywcę płatności z pominięciem obowiązkowego MPP.

 

 

Obowiązkowy split payment od 1 listopada 2019

17 października 2019